POLITYKA PRYWATNOŚCI

CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane,  w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: https://www.candiagaz.pl/ („Serwis”) przez każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie („Użytkownik”). 

 

Polityka prywatności stanowi również spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO”. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest CANDIA K.JELEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000279570, NIP: 6321001207, REGON: 27225188. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@candiagaz.pl lub telefonicznie pod numerem: 605-555-172.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Korzystanie z Serwisu

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www,
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze sklepu internetowego CandiaGaz, w tym założonego tam Konta Użytkownika, 
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu w zakładce KONTAKT,  
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

 

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać między innymi: 

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • nazwę domeny,
 • informacje o adresie IP przypisanym do urządzenia Użytkownika lub zewnętrznym adresie IP dostawcy internetu Użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
 • informacje o systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta.

 

 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu (ww. identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu optymalizacji swojej strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony                       i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celu związanym ze świadczeniem usług oraz  udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych –                             w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku korzystania ze sklepu internetowego CandiaGaz prosimy o zapoznanie się również z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zawartymi w § 10 Regulaminu sklepu internetowego CandiaGaz.

Formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” 

Skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej https://www.candiagaz.pl/kontakt w zakładce „Kontakt” wymaga podania co najmniej danych osobowych oznaczonych jako – imię, nazwisko lub nazwa firmy, email oraz treści wiadomości. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktowy służą wyłącznie do wysyłania zapytań związanych z działalnością gospodarczą Administratora, tj. zapytań o produkty lub usługi Administratora.

Państwa dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w formularzu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa zapytaniem oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, usługach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą - podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

Korespondencja e-mail

Państwa dane osobowe podane w wiadomości e-mail są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w wiadomości e-mail i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści wiadomości e-mail– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu prowadzenia wymiany korespondencji e-mailowej dotyczącej ewentualnej współpracy, w celu zawarcia i realizacji umowy, obsługi procesu reklamacji, odstąpienia od umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawarciem i realizacją umowy (obowiązków podatkowych, księgowych, archiwizacyjnych, obsługi reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, usługach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą – środkami komunikacji elektronicznej - podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikających z zawartej umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy oraz brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Państwa pozyskane.

Rozmowa telefoniczna

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią. 

Państwa dane osobowe podane w rozmowie telefonicznej są przetwarzane:

 • w celu prowadzenia z Państwem rozmowy i załatwienia sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W przypadku zamiaru dokonania zamówienia w drodze telefonicznej,  prosimy o zapoznanie się również z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zawartymi w § 10 Regulaminu sklepu internetowego CandiaGaz.

Wtyczki społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu produktów i usług Candia.

Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowych Facebook.com zarządzanej przez Facebook, Inc. Menlo Park, California  („Facebook”). Wtyczka jest identyfikowana poprzez logo serwisu Facebook. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającej wtyczkę, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Przy przeglądaniu treści naszego Serwisu, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedzili Państwo nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteście Państwo w danym momencie zalogowani lub w ogóle zarejestrowani w danym portalu społecznościowym. Jeżeli jesteście Państwo równocześnie zalogowani w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Państwa odwiedziny na stronie do Państwa profilu. Również gdy skorzystają Państwo z wtyczek społecznościowych i np. polecą artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Państwa profilu. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation). Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej strony internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

 

Google Analytics

 

W celu analizy statystyk Serwisu, Administrator korzysta z Google Analytics - narzędzia do analizy statystycznej stron internetowych stworzonego przez firmę Google, które zbiera informacje na temat odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Analiza korzystania ze Strony przez Użytkowników odbywa się                                 z wykorzystaniem plików cookies zapisanych na komputerze Użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje (m.in. IP Użytkownika) trafiają na serwer Google LLC w USA i tam są przechowywane. Te informacje służą do tworzenia statystyk i raportu ruchu na Stronie oraz statystyk związanych                                        z aktywnością osób odwiedzających stronę. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 

Google Ads (poprzednio Google AdWords)

Korzystamy z usługi Google Ads dla określania profilu klientów – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy. Do  mierzenia  skuteczności  reklamowania  naszego Serwisu  za  pośrednictwem  platformy  Google Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji potencjalnego klienta z reklamą – czy  zakończył  działanie,  które  określiliśmy  jako  wartościowe.  To  pozwala  nam  optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzia Google Ads: (a) widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów, (b) znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy, (c) automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych, (d) widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym, (e) możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.

Gromadzone dane w żadnym wypadku nie są wykorzystywane do łączenia danych osobowych użytkowników z informacjami, które umożliwiałyby identyfikację użytkowników, ze zgromadzonymi wcześniej danymi za pomocą jakiegokolwiek produktu reklamowego lub używanych przez serwis funkcji Google. 

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy.

 

Google AdSense

 

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense (wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika). W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies mają Państwo możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Państwa przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie. Wystarczy wejść na stronę https://adssettings.google.com/,   https://www.google.com/ads/preferences/.

COOKIES

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Państwo korzystają z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. 

Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika                                   i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej (do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

A. Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • prezentowania treści multimedialnych w Serwisie, pobieranych z zewnętrznych serwisów internetowych takich jak Google Maps (właściciel:  Google LLC z siedzibą w USA).

B. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

C. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

D. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

E. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury                         i zawartości. 

F. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator wykorzystuje także Cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych)  w następujących celach:

A. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych - tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym ze Sklepu internetowego CandiaGaz, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

B. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

 • Google AdSense [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

C. zbierania ogólnych i anonimowych danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do kierowania reklamowych treści do użytkownika strony :

 • Google Ads [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

D. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook, Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

E. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • opineo.pl [administrator cookies: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

F. realizacji płatności:

 • www.platnosci.pl [administrator cookies: PayU S.A.]

G. wysyłki mailingu:

 • mail.freshmail.pl [Freshmail z siedzibą w Polsce]

H. rozpoznawania lokalizacji:

 • google.com (google.maps) - [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

 

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, to jest Państwa przeglądarki internetowej.

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi                      i celu przetwarzania. Administrator zapewnia jednak, że przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów. Co do zasady dane przetwarzane są: - przez czas świadczenia usługi, - przez czas zrealizowania zamówienia, - do momentu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku przetwarzania  danych na podstawie zgody), - przez okres negocjowania umowy, - do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia wynikających umowy (w celu wykonania umowy), - do momentu ustania uzasadnionego interesu administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 6 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z RODO przysługuje  Państwu:

 1. prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO
 7. prawo do cofnięcia zgody

 

Przekazane przez Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych  narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przekazywane:

 1. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest pracownikom Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej),
 2. podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, głównie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. Sądy, Prokuratura, Policja, organy egzekucyjne), 
 3. podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, kadrowo-płacowe,  usługi IT i hostingu, usługi świadczenia pomocy prawnej, windykacyjne, usługi archiwizacji dokumentów, firmy realizujące usługi kurierskie i pocztowe lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności elektronicznych (w przypadku wybrania tej formy płatności), podmiotom rozpatrującym reklamacje, podmiotom świadczącym usługi newslettera (w przypadku wyrażenia zgody na newsletter).

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Co do zasady Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. Ponadto informujemy, że Sklep CandiaGaz jest hostowany przez Shopify.com. Według zapewnień Shopify dane gromadzone w ramach sklepu internetowego przekazywane są w pierwszej kolejności do irlandzkiego oddziału Shopify w Europie, tj. Shopify International Ltd. Ireland. Część danych, która pierwotnie trafia do irlandzkiej Shopify International Ltd. następnie może być przekazywana do Shopify Inc. z siedzibą w Kanadzie, czyli państwa trzeciego w rozumieniu RODO. Dane w ShopifyInc. są chronione w ramach PIPEDA, kanadyjskich przepisów dotyczących prywatności w sektorze prywatnym, które Komisja Europejska uznała za odpowiednie w ramach RODO [2002/2 / WE: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. Na mocy dyrektywy 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zgodnie z kanadyjską ustawą o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych (notyfikowana na podstawie dokumentu numer C (2001) 4539]. Z informacjami na temat działalności hosta, jego polityką prywatności, zgodności Shopify z RODO, można zapoznać się na jego stronie: https://help.shopify.com/pl/manual/your-account/privacy/GDPR.

Strona internetowa jest hostowana na serwerze nazwa.pl Hosting prowadzi nazwa.pl z siedzibą w Krakowie pod adresem Mieczysława Medweckiego 17 31-870 Kraków, zwana dalej jako „Host”. 

Z informacjami na temat działalności Hosta oraz jego polityką prywatności, Użytkownik może zapoznać się na jego stronie: nazwa.pl.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu polityki w Serwisie wraz z informacją o dokonanych zmianach.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.